گروه زبان و ادبیات فارسی آذربایجان شرقی

برنامه عملیاتی

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی

برنامه عملیاتی سالانه گروه درسی زبان وادبیات فارسی

سالتحصیلی89-88

 

برنامه

فعالیت

پیامد

شیوه ارزشیابی

زمان اجرا

 

بهبود روشهای یاددهی

یادگیری

 

 

 

 

 

 -یادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-فراخوان مسابقه کتاب خوانی  بین دبیران ادبیات فارسی استان

منبع مسابقه:سبک شناسی(1،2) دکتر شمیسا

 

2 -تهیه محتوای الکترونیکی مربوط به گروه ادبیات  در

سی دی های تولیدی کارشناسی

 

                                   

1-آشنایی همکاران با مباحث نوین ادبی

- ایجاد بستر مناسب جهت دانش افزایی دبیران

 

2 - ترغیب همکاران به استفاده از نرم افزار

  - دانش افزایی دبیران و آشنایی با سوالات استاندارد

 

براساس فرم تهیه شده توسط گروه

 

 

 

 

طول سال تحصیلی

 

نوآوری و خلاقیت

بررسی و محتوای درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوان "طراحی سوال "

 

2- تهیه مقاله علمی و ارسال آن به دبیرخانه

 

3 –برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع "آموزش دبیران ادبیات در فضای مجازی"

1- دانش افزایی دبیران

 

2 - ترغیب همکاران به فعالیت علمی

 

 

3 – آشنایی دبیران با کاربرد فن آوری های نوین در امر آموزش

فرم نظر سنجی  

 

فرم نظر سنجی 

 

طول  سال تحصیلی  

 

 

نظارت ، سنجش و ازرشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ارزیابی 5 درصد  سوالات امتحانی نواحی و مناطق

 

2 - ارزیابی عمکرد گروههای آموزشی نواحی و مناطق

 

3 - بازدید از نواحی و مناطق براساس برنامه تدوین شده کارشناسی

1- ترغیب و تشویق همکاران به طراحی سوالات استاندارد

- ارائه بازخورد به نواحی و مناطق

2 - شناسایی نقاط ضعف و قوت گروهها و ارتقای کیفیت

فعالیت ها

- تشویق سرگروههای درسی فعال جهت فعالیت مستمر

3- شناسایی وضعیت درسی زبان وادبیات فارسی در نواحی و مناطق

پاسخگویی به سوالات و شناسایی نقاط ضعف و قوت

براساس فرم مخصوص ارزیابی سوالات

 

 

 

فرم مخصوص بازدید

 

بهمن – خرداد

 

خرداد

 

طول سال

 

 

سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ارتباط مستمر با دبیرخانه راهبری درس زبان و ادبیات فارسی کشوری

 

2 - ارتباط مستمر با نواحی و مناطق

 

3 - ارتباط مستمر با کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی استان

4- بررسی مقالات همکاران

 5 _درخواست تشویق برای  همکاران فعال

 6 - مستند سازی فعالیت ها و برنامه ها 

7 – به روز رسانی و غنی سازی وبلاک گروه

8 – همکاری بااداره سنجش و ارزشیابی در بازدید از حوزه های تصحیح اوراق

1 - اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه

  - ارائه مستندات و فعالیت های گروه

2 - ارائه بازخورد به نواحی و مناطق  

 

3 - ارائه مستندات  و بازخورد به کارشناسی

 

4 –ارائه بازخورد به همکاران

6- ایجاد نظم  ، سهولت دسترسی به سوابق فعالیت ها ، گزارش عملکرد

 

7-ایجاد ارتباط الکترونیکی و نرم افزاری با دبیران و دانش آموزان

 ، دانش افزایی دبیران

8 – ایجاد هماهنگی در تصحیح و ارزشیابی اوراق امتحانی

 

 

 

 

 

 

 

نظر سنجی از دبیران

در طول سال

 

 

 

 

 

 

سه ماه یکبار

 

نام و نام خانوادگی سرگروه درس زبان و ادبیات فارسی :  رحیم تبریزی                                             

                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر ۱۳۸۸ساعت 21:42  توسط گروه ادبیات فارسی استان  |